Procedury interwencyjne

System AMULET Innovality wykorzystuje wysoce zaawansowane funkcje na potrzeby interwencyjnych badań obrazowych piersi. Zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnego oddziału badań obrazowych piersi dzięki wykorzystaniu funkcji biopsji pod kontrolą stereotaktyczną i tomosyntezy, zarówno w orientacji pionowej, jak i bocznej. System AMULET Innovality obsługuje również VAB i inne technologie igłowe typowe dla biopsji piersi.

Rozdzielczość przestrzenna

Głównym parametrem specyfikacji technicznych, który opisuje wydajność systemu do mammografii diagnostycznej, jest rozdzielczość przestrzenna.

Wykrywanie i przedstawianie obrazu mikrozwapnień wymaga odpowiedniego rozmiaru piksela, a system AMULET Innovality firmy Fujifilm pozwala na wykonywanie obrazów o rozmiarze piksela wynoszącym 50 µ, zarówno w badaniach z użyciem obrazowania 2D, jak i tomosyntezy. Jest to funkcja, która pozostaje niedościgniona dla wszystkich pozostałych technologii mammografii cyfrowej.

Różne metody wsparcia naprowadzania

Opcjonalny modularny system biopsyjny składa się ze zautomatyzowanego, napędzanego silnikiem pozycjonera igły, stosowanego zarówno w biopsji z naprowadzaniem pod kontrolą stereotaktyczną, jak i z użyciem tomosyntezy (tomobiopsji).

Pozycjoner igły systemu AMULET Innovality pozwala również na ustawienie boczne, co dodatkowo zwiększa elastyczność przebiegu pracy oraz oferuje niezwykle zoptymalizowane i możliwe do dostosowania pozycjonowanie pacjentki.
play
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia