Mammografia diagnostyczna

Wysoka jakość obrazu oraz dokładność diagnostyczna zapewniane przez system AMULET Innovality sprawiają, że flagowa jednostka FFDM firmy Fujifilm stanowi idealne rozwiązanie dla placówek zajmujących się mammografią diagnostyczną.

Rozdzielczość przestrzenna

Głównym parametrem specyfikacji technicznych, który opisuje wydajność systemu do mammografii diagnostycznej, jest rozdzielczość przestrzenna.

Wykrywanie i przedstawianie mikrozwapnień wymaga odpowiedniego rozmiaru piksela, a system AMULET Innovality firmy Fujifilm pozwala na wykonywanie obrazów o rozmiarze piksela wynoszącym 50 µm, zarówno w badaniach z użyciem obrazowania 2D, jak i tomosyntezy. Jest to funkcja, która pozostaje niedościgniona dla wszystkich pozostałych technologii mammografii cyfrowej.

Tomosynteza

W sytuacji zastosowania cyfrowej tomosyntezy w badaniach obrazowych piersi system AMULET Innovality wykazuje się unikatową cechą: operator może dokonać wyboru spośród dwóch trybów akwizycji w celu zapewnienia idealnych wyników w odniesieniu do równowagi pomiędzy skutecznością a dokładnością.

Dzięki wykonywaniu 15 ekspozycji w trakcie ruchu lampy w zakresie 40° tryb HR (wysokiej rozdzielczości) systemu AMULET Innovality stanowi idealne narzędzie do oceny diagnostycznej.

Doskonała jakość obrazu wraz z wysoką wydajnością usuwania nakładających się struktur umożliwia generowanie przez system AMULET Innovality ostrych i szczegółowych obrazów, które są niezwykle przydatne do poprawy identyfikacji wszelkich nieprawidłowości, nawet w piersiach o najwyższej gęstości.

Widok powiększony oraz punktowy

Szeroki asortyment akcesoriów umożliwia użytkownikom systemu AMULET Innovality wykonywanie zarówno widoków powiększonych, jak i kompresji punktowej: dostępne są dedykowane, okrągłe lub kwadratowe płytki, różniące się wielkością oraz sugerowanymi zastosowaniami..
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia