Zastosowania kliniczne

Szeroki asortyment opcji i akcesoriów systemu AMULET Innovality gwarantuje zaspokojenie wszystkich potrzeb w przypadku każdego z rodzajów badań obrazowych piersi.

Dzięki budowie modułowej system AMULET Innovality zapewnia najnowocześniejsze badania obrazowe piersi w badaniach przesiewowych, mammografii diagnostycznej i procedurach interwencyjnych.
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia