Syntetyczne obrazy 2D

Oprogramowanie S-View zapewnia
syntetyczne obrazy 2D wraz
z akwizycją
w ramach tomosyntezy
bez konieczności wykonywania
dodatkowych ekspozycji,
co optymalizuje dawkę i przebieg pracy
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia