Pomiar gęstości

Informacje dotyczące wykrywania
i pomiaru gęstości piersi
bezpośrednio z systemu
AMULET Innovality
zapewniają płynny
przebieg pracy
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia