Obniżenie dawki

Technologia Hexagonal Close Pattern
(HCP) oraz przetwarzanie iteracyjne ISR zapewniają
obniżenie dawki
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia