Biopsja

Naprowadzanie pod kontrolą stereotaktyczną
i tomosyntezą z wykorzystaniem
pionowego i bocznego ustawienia igły
oferuje szybką
i dokładną mammografię
interwencyjną
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia