Specyfikacje techniczne

System AMULET Innovality to odzwierciedlenie ewolucji technologicznej w badaniach obrazowych piersi, która stała się możliwa dzięki zaangażowaniu firmy Fujifilm w ciągłe badania naukowe i prace rozwojowe.
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia