Przegląd najważniejszych informacji

Aktualności dotyczące systemu AMULET Innovality oraz najciekawsze historie dotyczące mammografii cyfrowej.

Cyfrowa tomosynteza piersi z użyciem rozmiaru piksela wynoszącego 50 mikronów

Jednym z najważniejszych wskaźników wydajności cyfrowej tomosyntezy piersi jest zdolność do usuwania nakładających się struktur wzdłuż osi Z (w kierunku pionowym). Z tego powodu system AMULET Innovality jest wyposażony w dwa różne protokoły akwizycji w ramach tomosyntezy, dzięki czemu zapewnia zoptymalizowaną dawkę na potrzeby badań przesiewowych (akwizycja w zakresie 15°) oraz wydajność rozdzielania struktur na potrzeby mammografii diagnostycznej (akwizycja w zakresie 40°).

Dzięki zastosowaniu zastrzeżonej technologii HCP firmy FUJIFILM (dowiedz się więcej tutaj) rozdzielczość przestrzenna obrazów uzyskiwanych w systemie AMULET Innovality pozwala na uzupełnianie różnych protokołów akwizycji.

W przypadku zastosowania w mammografii diagnostycznej szerokiego zakresu ruchu lampy (40°) i obrazu z rozmiarem piksela wynoszącym 50 mikronów, możliwe jest zapewnienie niezwykle dokładnych wyników, zarówno w odniesieniu do rozdzielczości nakładających się struktur, jak i lepszego uwidocznienia szczegółów. Dzięki temu uzyskuje się bardziej precyzyjny obraz zmiany chorobowej, a także jej scharakteryzowanie z wysokim poziomem pewności.

Zobacz tutaj więcej przykładowych obrazów uzyskanych w podwójnym trybie tomosyntezy w systemie Amulet Innovality.


Wpływ szerszego kąta akwizycji oraz wyższej rozdzielczości przestrzennej na obraz mikrozwapnień

Firma Fujifilm publikuje obrazy CEDM podczas naukowego kongresu 2017 EUSOBI

W trakcie naukowego kongresu 2017 EUSOBI, który odbył się w dniach 22–23 października w Berlinie, firma FUJIFILM oficjalnie przedstawiła nową opcję subtrakcji energii (ang. Energy Subtraction) przeznaczoną do wykorzystania w badaniach CEDM. Dr Anna Russo ze szpitala „Sacro Cuore Don Calabria” (Negrar, Włochy) przedstawiła wstępne dane i obrazy z badania klinicznego, które obecnie jest prowadzone w jej placówce.

Opcjonalne oprogramowanie Amulet Innovality Energy Subtraction jest dostępne na rynku od maja 2017 roku i może zostać zainstalowane na wszystkich wykorzystywanych obecnie urządzeniach Innovality.
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia