Poznaj tomosyntezę

Obrazy wykonane podczas tomosyntezy oraz opisy przypadków z systemu AMULET Innovality pozwalające na ocenę jakości obrazu oraz jego zastosowań klinicznych w badaniach obrazowych piersi.
play
Ocena kliniczna DBT
Mammografia przesiewowa i diagnostyczna: zapoznaj się z porównaniem zastosowań różnych trybów akwizycji w ramach tomosyntezy.
przejdź do ankiety online
Przypadek miesiąca
Przykłady zastosowania tomosyntezy w mammografii diagnostycznej.
Pobierz plik PDF Przejdź do opisów przypadków
unchecked checked unchecked checked
Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej są przeznaczone do wykorzystania przez pracowników służby zdrowia